NON PROFIT

NON PROFIT

Logo Gali

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY NADBUŻAŃSKIEJ

IM. JANUSZA KALINOWSKIEGO

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

a - podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b - działania na rzecz osób niepełnosprawnych ;

c - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

d - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

jesteśmy zarejestrowani w

KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

pod nr 0000278808

ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ

O PRZEKAZANIE 1% SWOJEGO PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im Janusza Kalinowskiego
Włodawa al. Józefa Piłsudskiego 52
nr. konta 6920 3000 4511 1000 0002 6907 10
BGŻ o/Włodawa

 

Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie