KRESOWIANKI

O zespole

Historia zespołu Kresowianki
 

DSCN2384 KopiowanieZespół pod nazwą Kresowianki istnieje od 24 kwietnia 2004 roku wówczas miało miejsce  uroczyste nadanie nazwy zespołowi. Kierownikiem została Barbara Litwiniuk.
Od tej daty nastąpił dynamiczny rozwój, zespół brał udział w przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Puławach, Powiatowym Przeglądzie Pieśni Ludowych we Włodawie, Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Hańsku, gdzie zajął I miejsce. Kresowianki brały też czynny udział w uroczystościach i imprezach na terenie miasta, powiatu i gminy, takich jak Dni Włodawy, Międzynarodowe Dożynki Powiatowe w Okunince.W 2004 roku zespół wystąpił 32 razy publicznie.

W 2005 roku "Kresowianki" nawiązały współprace z placówkami oświatowymi aby upowszechniać wśród dzieci i młodzieży stroje, pieśni i zwyczaje ludowe naszego regionu. W przedszkolach i w szkołach odbywały się prezentacje i pokazy.

Zespól brał również udział w przeglądach i festiwalach zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Kolędy i Szczodrywki nad Bugiem we Włodawie - wyróżnienie, Międzynarodowy Festiwal Twórczości Ludowej, p.n. "Zwiezdopad" w Sewastopolu na Krymie II miejsce,DSCN2450 Kopiowanie


Zespół spotykał się także towarzysko z innymi zespołami śpiewaczymi i Klubami Seniora gdzie również śpiewał pieśni i piosenki ludowe. W 2005 roku zespół nawiązał współpracę z Nadburzańskim Stowarzyszeniem  Edukacyjnym i Stowarzyszeniem Twórców Kultury Nadburzańskiej.

 Od 2007 roku zespół należy do Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego swoją działalnością przyczynia się do popularyzacji kultury nadbużańskiej. W 2006 roku zespół Zespół brał udział w:Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie - wyróżnienie
Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu - wyróżnienie Jarmarku Folklorystycznym w Kijowie na Ukrainie  Kresowianki występują w strojach nadbużańskich Regionu Polesie Zachodnie, częściowo oryginalnych (niemal stuletnich), a częściowo zrekonstruowanych wg. dawnych wzorów.

W swoim repertuarze zespół ma pieśni ludowe z naszego regionu w języku polskim, w gwarze miejscowej tzw. ,,chachłackiej”, a także ukraińskie, białoruskie, rosyjskie oraz rozrywkowe, żołnierskie, patriotyczne, religijne i biesiadne.

W 2014r. zespół obchodził swoje 10- lecie działalności artystycznej. Z tej okazji wydał płytę z pieśniami ludowymi. W okresie 10-lecia  wystąpił około 450 razy. Były to festiwale, przeglądy, jarmarki, festyny i inne imprezy okolicznościowe w mieście, regionie w kraju za granicą.m.in:

- 2 x I m. na Międzypowiatowym Przeglądzie Piosenki w Rejowcu.

- 1 x I m. na Powiatowym Przeglądzie Widowisk w Pańsku.

- 1 x II m. na Festiwalu ,,Zwieczdopad”- w Sewastopolu na Krymie.

- 1 x II m. na Festiwalu Piosenki Patriotycznej we Włodawie.

- 1 x III m. na Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie.

Zespł uczestniczył  w festiwalach w: Kijowie, Tarnopolu, Łucku i Szachu na Ukrainie, w Tomasówce na Białorusi, a także międzynarodowym święcie pszczoły ,,Apislawia” w Pszczelej Woli. Święcie miodu w Pańsku, Okszowie, Lublinie, Dniach ziemi w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pandemia była okresem bardzo trudnym dla zespołu, nie było festiwali, przeglądów i spotkań. Ale gdy tylko zaistniała możliwość zespól zaczął się spotykać na swoich próbach, które odbywają się 2 razy w tygodniu. 

Zespól Kresowianki wznowił też działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych miasta i gminy Włodawa, prezentując stroje, pieśni, zwyczaje i obrzędy naszego regionu a także z Domem Pomocy ,,Senior\\ w Różance i Dziennymi Domami Pomocy ,,Senior + '' we Wlodawie. Zespół od lat  reprezentuje  Gminę Miejską Włodawa na dożynkach powiatowych na które przygotowuje wieniec dożynkowy oraz stoisko z potrawami regionalnymi. Ponadto na scenie prezentuje w strojach ludowych pieśni regionalne.

Kresowianki biorą udział w przeglądach i festiwalach oraz uatrakcyjniają swimi wsytępami wszystkie  projekty realizowane przez stowarzyszenie, m.in plenery malarsko-rzeźbiarskie, warsztaty dla dzieci, warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych.,spotkania intergacyjne, wieczorki poetyckie itp

 

Za swoją działalność zespół Kresowianki otrzymał odznaczenie ,, Zasłużony dla Kultury Polskiej''

 

W bieżącym roku Kresowianki obchodzą 20 lecie swojej działalności artystycznej ,

z tej okazji będzie wydana płyta pt; Polesia Czar''  zawierającą 20 utworów o różnej tematyce w języku polskim oraz w gwarze chachłackiej.

 

Zespół obecnie liczy 15 osób w tym trzech mężczyzn

 

Kier. zespołu Barbara Litwiniuk
22-200 Włodawa
ul. Broniewskiego 9
tel. 082 5722413
tel. kom 609243363

 
Contribute!
Books!

Stowarzyszenie Twórców Klultury Nadbużańskiej

im. janusza Kalinowskiego

we Włodawie